Haptotherapie

Haptotherapie is een therapievorm waarin het eigen vermogen wordt aangesproken om de mens weer met zichzelf in contact te brengen. Door het (opnieuw) beleven en ervaren van zichzelf en zijn eigenheid komt er ook meer zicht op het eigen contact met anderen. In de huidige samenleving kan de mens vervreemd geraken van zijn gevoelsbeleving en wordt men veelal beïnvloed door denken, verwachtingen en moeten. Door deze ontwikkeling raakt men meer en meer verwijderd van zichzelf.

Tijdens de sessies wordt men geholpen meer zicht te krijgen op zichzelf, zijn of haar (levens-) vragen en de problematiek.  Met behulp van affectief contact wordt de mens bevestigd in eigen kunnen. Het ervaren van een respectvolle en bevestigende aanraking kan een opening bieden om weer ruimte te maken voor de eigen beleving in contrast met aangeleerd of aangepast gedrag en kan gaandeweg het basisvertrouwen ontstaan om zich (opnieuw) te verbinden met zichzelf en de ander.

Gedurende het gehele proces wordt de therapie zorgvuldig afgestemd op de mogelijkheden en de authenticiteit van de cliënt. De wederkerigheid in het contact legt de basis voor Haptotherapie. Het begeleidingsproces is een proces van volgen, afstemmen, confronteren, activeren, uitnodigen en affectief bevestigen.

Het eigen vermogen wordt aangesproken en gemobiliseerd zodat men zelf in staat is om met klachten en problemen om te gaan, om eigen grenzen te voelen en te herkennen en antwoorden te vinden op de eigen (levens-)vragen.

Haptotherapie kan ondersteunend en helpend zijn in bijvoorbeeld de volgende situaties:

  • Gevoelens van onvrede met de bestaande situatie of niet weten wat je wilt en wat je voelt of bezielt
  • Vragen op gebied van zingeving en persoonlijke groei
  • Problemen die verband houden met de overgang van de ene naar de volgende levensfase
  • Tijdelijk overbelast zijn, stress, overspannenheid, burn-out
  • Relationele problemen
  • Acceptatieproblemen ten aanzien van verlies, trauma, ziekte of beperking
  • Omgaan met chronische aandoeningen of levenbedreigende ziekten
  • Rouw en verliesverwerking
  • Negatief zelfbeeld, minderwaardigheidsgevoelens,  weinig zelfvertrouwen, angsten

 

Jij mag zijn zoals je bent
om te worden wie je bent
maar nog niet kunt zijn
en je mag het worden op jouw manier
en in jouw tijd

Anna Terruwe