Werkwijze

Mijn werkwijze

Gedurende mijn leven zijn de thema’s geboorte, leven en sterven als een rode draad met mij verweven.  Al jong raakte ik geïnteresseerd in de mens en zijn verhaal.

Mijn eerste werkervaringen deed ik op in de terminale thuiszorg. Na een aantal jaren in de zorgverlening trokken ook de sociale- en de begeleidende kanten van hulpverlening en behaalde ik mijn HBO diploma Maatschappelijk Werk en deed ik ervaring op in het verpleeghuis met geriatrische bewoners.

Vervolgens gaf ik les op de in-service opleiding voor ziekenverzorgenden, later het ROC Zorg en Welzijn en haalde mijn lesbevoegdheid. Van 1997 tot 2009 werkte ik ook als vertrouwenspersoon op het ROC.

In 1999 begon ik mijn praktijk voor Haptonomische begeleiding en Haptotherapie. Sinds ik in 1992 in aanraking kwam met haptonomie heb ik mij verbonden gevoeld met deze wijze van begeleiden en in het leven staan.

Ik volgde opleidingen aan:

Het Wetenschappelijk Instituut voor Haptonomie in Grave o.a. Synesie I, Synesie II, Pré- en Postnatale Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding en diverse nascholingen
De Academie voor Haptotherapie in Doorn: Afrondende Therapie Opleiding
Dutch University College: DSM IV en Medische Basiskennis

Diverse bij- en nascholingen op het gebied van:

Zwangerschap en geboorte
Trauma en herstel
Zingeving en filosofie
Rouw- en verliesverwerking
Intimiteit en seksualiteit

Werkwijze en Privacy:

De eerste afspraak is een kennismakingsgesprek. Wanneer de indruk ontstaat dat haptotherapie de juiste vorm van begeleiden is en zinvol kan zijn, dan wordt na drie ontmoetingen samen bekeken of de begeleiding kan worden voortgezet. Gedurende de begeleiding wordt er regelmatig geëvalueerd en samen overlegd of de begeleiding aansluit bij de hulpvraag.

Ik neem de bescherming van uw gegevens heel serieus en ga zorgvuldig om met uw privacy. Tijdens het eerste gesprek wordt er aandacht geschonken aan uw privacy volgens de AVG wetgeving. U wordt gevraagd een formulier met betrekking tot uw privacy in te vullen.

Tarief

Het tarief voor een consult bedraagt € 95,00.

Afspraken die niet tijdig, d.w.z. 24 uur voor de afgesproken tijd, worden afgezegd worden in rekening gebracht.

Door mijn registratie bij de Vereniging Van Haptotherapeuten zal een aantal verzekeringen de kosten gedeeltelijk vergoeden. U kunt daarover contact opnemen met uw ziektekostenverzekeraar of de informatie vinden via de website van de vereniging van Haptotherapeuten.

Klachtenregeling

Samen maken we de afspraken voor uw begeleiding. Mocht u niet tevreden zijn en we er niet samen uitkomen in een gesprek, biedt de VVH de mogelijkheid om contact op te nemen met een vertrouwenspersoon. Voor informatie over een melding van een incident of het indienen van een klacht verwijs ik u naar klantenprocedure van de beroepsvereniging.